ห้างหุ้นส่วนกระบี่ยางทอง 1992

 • สำนักงานใหญ่ 156/3 ถ.ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
  Phone: 075-663155
  Fax: 075-663156
  Email: tpkbyt1992@gmail.com
 • สาขาที่ 00001 83/17 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
 • สาขาที่ 00002 272 ม.12 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

บริษัท เค บี จี ไทร์ จำกัด

 • สำนักงานใหญ่ 166 ถ.ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
 • สาขาที่ 00002 272 ม.12 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
 • สาขาที่ 00003 83/17 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

บริษัท วีแอลที กรุ๊ป จำกัด

 • สำนักงานใหญ่ 156/3 ถ.ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
 • สาขาที่ 00001 272 ม.12 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
 • สาขาที่ 00002 83/17 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์

Phone: 075-663155
Fax: 075-663156

ที่อยู่

156/3 ถ.ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

อีเมล

tpkbyt1992@gmail.com